Енергетика | WSZOP - Katowice

main page » Абітурієнт » Енергетика
a a a

Енергетика

Навчання на напрямку "ЕНЕРГЕТИКА" у ВШУОП дозволить отримати знання в технічних та економічних галузях. Метою напрямку навчання є освіта інженерів, які будуть підготовлені в областях енергетичних систем до роботи на підприємствах, пов'язаних з виробництвом, обробкою, передачею і розподілом електроенергії. Напрям готує інженерів, які мають компетенції, що дозволяють працювати в різних сегментах економіки, як в якості штатного працівника, так і підприємця, що приймає ризик ведення бізнесу від свого імені.

ВШУОП навчає фахівців - студент Енергетики Факультету технічних наук буде мати інженерно-технічний досвід в області міждисциплінарних завдань, орієнтованих на питання з галузі управління енергією, використання відновлюваних джерел енергії, енергозберігаючих технологій та технологій заощаджування матеріалів.

Програма навчання включає в себе такі предмети, як, зокрема, опалення, вентиляція та кондиціонування повітря, економія енергії та правила функціонування ринку електроенергії.

Перевагою напрямку є лабораторії, науково-дослідні роботи, в яких студенти набувають практичних навичок.

Бакалавр-інженер
(7 семестрів)

Денна (стаціонарна)
форма навчання
*за умови запису
до 30 серпня 2018

АКЦІЯ!
ДЕШЕВШЕ НА ЦІЛИЙ СЕМЕСТР!

Денна (стаціонарна)
форма навчання
*за умови запису
від 1 вересня 2018

Заочна (нестаціонарна)
форма навчання

протягом 20 місяців (2 роки)

300 PLN / місяць

400 PLN / місяць

400 PLN / місяць

протягом 15 місяців (1,5 роки)

400 PLN / місяць

400 PLN / місяць

400 PLN / місяць

Загальна вартість

12 000 PLN

14 000 PLN

14 000 PLN

ПРАКТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ

ТЕРМІН НАВЧАННЯ - 7 СЕМЕСТРІВ

ФОРМА стаціонарна (денне навчання) і нестаціонарна (заочне навчання)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Нагляд та експлуатація енергетичних установок

Випускники цієї спеціальності отримують широкі знання в галузі безпечної та раціональної експлуатації установок і енергетичного обладнання. Вони будуть готові до роботи при експлуатації енергетичного обладнання, як і на постах нагляду за експлуатацією цих пристроїв. Випускники зможуть діяти в заводських структурах служб безпеки та гігієни праці в області специфіки всіх ризиків, пов'язаних з експлуатацією електричного, теплового і газового обладнання. Студенти вивчають нормативно-правові вимоги та вимоги технічної документації. Будуть також підготовлені для продовження навчання в галузі безпечної експлуатації обладнання.

Управління енергоспоживанням на промисловому підприємстві

Випускники цієї спеціальності отримують знання в області енергоефективності і зможуть реалізувати завдання, пов'язані з ідентифікацією втрат енергії в процесах, визначення потенціалу енергії і матеріалів та розробку концепції його розвитку. Зможуть брати участь у процесі проведення внутрішніх аудитів, а також розробці цілей енергетичної стратегії та вимірювань їх реалізації. Будуть готові до організації лекцій з питань розробки і функціонування системи управління енергоспоживанням на підприємстві, а також у сфері підвищення енергоефективності. Використовувати будуть систему підтримки Білих Сертифікатів і будуть мати знання про альтернативні можливості залучення капіталу на інвестиції.

Eнергетичний та екологічний менеджмент будівель

Навчання на даному напрямку передбачає поєднання навчання на стаціонарній формі зі стипенціальною програмою виробничих практик і стажування на підприємствах.

Профілем спеціальністі є  енергетичний та екологічний менеджмент в будівлях (житлових, адміністративних та промислових). Серед дисциплін, що вивчаються, ключові стосуються, між іншим, відновлюваних джерел енергії, проведення енергетичного аудиту чи технологій, що використовуються в так званих «розумних» будинках.

Заняття проходять у спеціально обладнаній лабораторії. Під керівництвом експертів студенти аналізують якість електроенергії, вивчають технології здобуття та перетворення сонячної енергії. До диспозиції студентів також Проект COMAU EDO, що сприяє впровадженню в сучасну індустрію професійних роботів, а також сучасна освітня система  LEGO EV3, за допомогою якої можна моделювати і програмувати елементи промисловості 4.0.

Завдяки фінансуванню з ресурсів проекту Національного Центру Досліджень та Розвитку, студенти цієї спеціальності не лише звільняються від оплати за навчання, але також двічі за час навчання отримують стипендію для проходження трьохмісячного стажування в установах-партнерах, включаючи таких лідерів ринку, як TAURON Wytwarzanie S.A. в Явожно.