Безкоштовне навчання | WSZOP - Katowice

main page » aktualności » Безкоштовне навчання
a a a

Безкоштовне навчання

Eнергетичний та екологічний менеджмент будівель – дуальна освіта на стаціонарній формі навчання, 100 % фінансована з Європейського Фонду

Студент поєднує безкоштовне навчання і стажування на підприємстві, при цьому отримує стипендію, близьку до заробітної плати!

Навчання на даному напрямку передбачає поєднання навчання у вищому навчальному закладі на стаціонарній формі зі стипенціальною програмою виробничих практик і стажування на підприємствах.

Енергетика є однією з провідних галузей у європейській та світовій економіці. Це галузь, яка динамічно розвивається, але, також, стикається з багатьма проблемами, особливо в аспектах екології та енергоефективності. Профілем нової спеціальністі є  енергетичний та екологічний менеджмент в будівлях (житлових, адміністративних та промислових), а підготовка фахівців за даним напрямом, що є важливим, відповідає вимогам сьогодення. Тому, серед дисциплін, що вивчаються, ключові стосуються, між іншим, відновлюваних джерел енергії, проведення енергетичного аудиту чи технологій, що використовуються в так званих «розумних» будинках.

Завдяки фінансуванню з ресурсів проекту Національного Центру Досліджень та Розвитку, студенти цієї спеціальності не лише звільняються від оплати за навчання, але також двічі за час навчання отримують стипендію для проходження трьохмісячного стажування в установах-партнерах, включаючи таких лідерів ринку, як TAURON Wytwarzanie S.A. в Явожно.

Дуальна форма навчання розроблена таким чином, щоб майбутні фахівці оволоділи теоретичними знаннями, а також набули досвіду практичного застосування своїх компетентностей у сфері енергетики. З вищевказаного виникає, передусім, велика кількість і різноманітність тренінгів з експертами. Заняття проходять у спеціально обладнаній лабораторії. Під керівництвом експертів студенти, між іншим, аналізують якість електроенергії, вивчають технології здобуття та перетворення сонячної енергії. До диспозиції студентів також Проект COMAU EDO, що сприяє впровадженню в сучасну індустрію професійних роботів, а також сучасна освітня система  LEGO EV3, за допомогою якої можна моделювати і програмувати елементи промисловості 4.0.

Лабораторія оснащена також лабораторною фотовольтаїчною станцією з можливістю реєстрації даних, лабораторною станцією вітрової енергії, тепловізійною камерою для перевірки стану пристроїв, що працюють на електроенергії. Під час лабораторних занять студенти вчаться програмувати промислові програми, моделювати їх роботу і візуалізувати процес елементами SCADA завдяки датчикам PLC.

Розроблена стипендіальна програма стажування дозволяє отримати практичний досвід безпосередньо на робочих місцях підприємств, які в майбутньому очікують кваліфікованих працівників у цій галузі.